Kursy grupowe

Kursy grupowe to nie tylko skuteczna metoda nauki, ale również szansa na inspirujące
satysfakcjonujące doświadczenie pracy zespołowej. Obserwujemy, jak dzięki współpracy w grupie, uczestnicy motywują się nawzajem do systematycznego uczestnictwa, większego zaangażowania w rozwój, otwartej komunikacji i przełamywania oporu w komunikowaniu.

Zalety kursów grupowych:

- Wspólne wsparcie: W grupie, masz nie tylko dostęp do nauczyciela, czy native speakera, ale zyskasz także wsparcie uczestników kursu, którzy podobnie jak chcą mieć jak najwyższą znajomość języka obcego.

- Wzajemna motywacja: Systematyczne uczestnictwo w zajęciach grupowych umożliwia ćwiczenie konwersacji, dialogów oraz wspólny rozwój umiejętności, a to przyśpiesza proces nauki.

- Urozmaicone metody nauczania: W grupie wykorzystujemy różnorodne techniki, które angażują uczestników i dostosowane są do charakteru grupy, jej dynamiki pracy i preferencji np. tematycznych, zawodowych.

- Inspirująca atmosfera: Kreatywność i interakcja między uczestnikami naszych kursów wnoszą dodatkowy element inspiracji do nauki.

- Praktyczne zastosowanie języka: Skupiamy się na praktycznych aspektach języka, aby uczestnicy śmiało używali nowo nabytych umiejętności nie tylko w codziennych sytuacjach, ale także w środowisku pracy.

- Różnorodne grupy poziomowe: Nasze kursy grupowe są dostępne dla uczestników o różnym poziomie zaawansowania. Stosujemy
6 różnych poziomów, od początkującego do zaawansowanego (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Zalety oferty CEdu:

- Kompleksowa obsługa kursów: Oferujemy firmom wsparcie w wewnętrznych procesach rekrutacji, rozpoznanie umiejętności komunikacji pracowników w języku obcym, kwalifikacje do grup, zarządzanie kursami i komunikacją z uczestnikami, w tym informowanie o frekwencji i efektach nauki.

- Nowe technologie i zwinne rozwiązania z zakresu szkoleń językowych.

- Wykwalifikowana, posiadająca doświadczenie w nauczaniu kadra nauczycieli, native speakers.

- Pełen pakiet usług językowych: w tym wsparcie i przygotowanie pracowników do wystąpień, prezentacji projektów czy rozmów dot. awansu.

- Rozwój wszystkich kompetencji językowych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. Wspieramy firmy w uzyskaniu przez pracowników wymaganych certyfikatów krajowych i międzynarodowych.

- Odpowiedzialne podejście do rozwoju pracowników i partnerstwo
w biznesie: Każdy zorganizowany kurs daje nam satysfakcję, a wieloletnia współpraca z Klientami i różnorodne, wspólnie zrealizowane projekty szkoleniowe dają nam ... podwójną satysfakcję.