Komunikacja interpersonalna

Dedykowane szkolenia rozwojowe

Cel szkolenia: podnieść kompetencje skutecznego porozumiewania się w środowisku pracy.

Dlaczego komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową rolę w działaniach pracownika i organizacji?

  1.  Efektywna współpraca: sprawna i poprawna komunikacja pomaga pracownikom lepiej rozumieć swoje zadania, oczekiwania i cele. Skutkuje to lepszą współpracą między członkami zespołu i prowadzi do wydajniejszej pracy i osiągania celów.

  2. Rozwiązywanie problemów: Umiejętność jasnego i skutecznego wyrażania myśli pomaga w skutecznym rozwiązywaniu problemów. Dobra komunikacja pozwala na otwarte wyrażanie opinii, dzielenie się spostrzeżeniami i wspólnym tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

  3. Zarządzanie konfliktami: W organizacjach nieuniknione są konflikty. Umiejętność konstruktywnego wyrażania swoich poglądów i słuchania innych pomaga w zapobieganiu i rozwiązywaniu sporów w sposób efektywny i spokojny.

  4. Rozwój osobisty: Poprawa komunikacji wpływa na rozwój umiejętności interpersonalnych, co może prowadzić do zwiększonej pewności siebie, pozytywnego podejścia do interakcji z innymi i poprawy ogólnej jakości życia.

  5. Kreowanie wizerunku: Skuteczna komunikacja pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku zarówno jednostki, jak i organizacji. Dobrze komunikująca się firma wydaje się bardziej profesjonalna i godna zaufania.

Firma 

Dlaczego nasze szkolenia są idealne dla Twojej firmy?

Wzmacnianie zespołów: Nasze szkolenia skupiają się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, co prowadzi do lepszej współpracy w zespołach. Pracownicy będą umieli wyrażać swoje myśli i rozumieć punkty widzenia innych, co przekłada się na efektywniejszą pracę grupową.
Minimalizacja konfliktów: Dzięki nabytym umiejętnościom pracownicy będą lepiej radzić sobie z konfliktami i sporami. Opanują techniki konstruktywnego rozwiązywania problemów, co wpłynie pozytywnie na atmosferę w firmie.
Podnoszenie efektywności: Poprawiona komunikacja wewnątrz firmy przyczyni się do zwiększenia efektywności operacyjnej. Jasne przekazywanie informacji i celów pozwoli pracownikom lepiej zrozumieć swoje zadania i osiągać lepsze wyniki.
Lepsza relacja z klientami: Umiejętność skutecznej komunikacji to także klucz do lepszych relacji z klientami. Twoi pracownicy będą pewniejsi w nawiązywaniu kontaktów, rozumieniu potrzeb klientów i dostarczaniu usług na najwyższym poziomie.

Metoda szkolenia

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

  1. Dopasowane do potrzeb: Nasze szkolenia są projektowane z myślą o specyficznych potrzebach Twojej firmy. Uwzględniamy profil działalności, strukturę organizacyjną oraz cele, aby zapewnić najlepsze rezultaty.

  2. Doświadczeni trenerzy: Nasza kadra trenerów to eksperci w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które przekładają się na realne efekty w pracy. Zrealizowaliśmy wiele projektów szkoleniowych dla pracowników firm różnych sektorów i branż, w Polsce i za granicą. Wydaliśmy poradnik poświęcony komunikacji pracowników i negocjacjom w biznesie.

  3. Interaktywne metody: Wykorzystujemy interaktywne metody szkoleniowe, takie jak studia przypadków, symulacje i warsztaty. Dzięki nim uczestnicy od razu przenoszą wiedzę na praktykę.

Podejście CEdu do tematów szkoleń oraz programów jest elastyczne, dopasujemy się do Państwa potrzeb.
Wspólnie z Państwem lub uczestnikami omówimy konkretny temat oraz zakres szkolenia. Po zebraniu niezbędnych informacji, przygotujemy wstępny projekt szkolenia wraz z programem, ceną oraz sugerowanym terminem. Jesteśmy otwarci na Państwa preferencje dotyczące miejsca i czasu przeprowadzenia szkolenia. 

Poniższa grafika obrazuje główne etapy procesu przygotowania, realizacji i oceny szkoleń z komunikacji interpersonalnej. Każdy etap ma swoje unikalne cele i działania, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i rozwijania umiejętności komunikacyjnych u uczestników.

Przygotowanie szkolenia

1. Analiza potrzeb szkoleniowych.
2. Projektowanie programu szkolenia.
3. Wybór trenera, dobór narzędzi.
4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Realizacja szkolenia

1. Prezentacja problemów, wprowadzenie zagadnień. 
2. Interaktywne zajęcia grupowe, indywidualne.
3. Studia przypadków, gry, symulacje, warsztaty.
4. Analiza postaw, zachowań, sytuacji, skutków. 
5. Praktyczne rozwiązania - podsumowanie.  

Działania po szkoleniu

1. Feedback, ocena i opinie uczestników.
2. Monitorowanie postępów.
3. Analiza, wsparcie w zmianie.
4. Mierzenie efektów szkolenia.

Oferta naszych szkoleń

Ofertę dostosowujemy do różnych potrzeb i wyzwańjakie mają firma i pracownicy. 
Poziom zaawansowania i intensywność szkoleń 
zależy od grupy docelowej, służymy radą.

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Skuteczna komunikacja w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych.
Zarządzanie informacją w czasie trudnych wydarzeń.
Minimalizowanie negatywnego wpływu na reputację firmy.

Komunikacja w zespole

Rozumienie procesu komunikacji.
Wyrażanie się jasno i precyzyjnie.
Sztuka słuchania i aktywnego reagowania.
Budowanie zaufania i współpracy.
Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje.
Efektywne prowadzenie spotkań.

Komunikacja zdalna

Wyzwania i strategie komunikacji w pracy zdalnej.
Utrzymywanie efektywnych relacji na odległość.
Zarządzanie projektem i zespołem w środowisku zdalnym.

Komunikacja z klientem

Rozumienie potrzeb klienta i dostosowywanie komunikacji.
Obsługa skarg i trudnych sytuacji.
Budowanie długotrwałych relacji z klientami.

Prezentacje i publiczne wystąpienia

Budowanie przekonujących prezentacji.
Pokonywanie stresu przed wystąpieniem publicznym.
Nawiązywanie kontaktu z publicznością.

Lider jako komunikator

Komunikacja jako narzędzie przywództwa.
Motywowanie zespołu poprzez skuteczną komunikację.
Wspieranie rozwoju pracowników przez feedback.

Komunikacja międzykulturowa

Rozumienie różnic kulturowych w komunikacji.
Skuteczne porozumiewanie się w międzynarodowych zespołach.
Unikanie pułapek i nieporozumień związanych z kulturą.

Asertywność i komunikacja

Rozwijanie asertywności w komunikacji.
Wyrażanie swoich potrzeb i ograniczeń.
Unikanie agresji i bierności w kontaktach. Asertywne łagodzenie sytuacji konfliktowych.
Asertywne relacje ze współpracownikami.
Asertywne relacje z klientami.
Odmowa, krytyka, atak, gniew, złość.

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Efektywne przekazywanie informacji wewnątrz organizacji.
Wspieranie współpracy między różnymi działami.
Budowanie poczucia przynależności i zaangażowania pracowników

Sprawdź nasze inne szkolenia dla biznesu

Sprzedaż i obsługa klienta

 

Umiejętności kierownicze


Coaching

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

Adres

CEdu Sp. z o.o.

ul. Berberysowa 43-45,

54-515 Wrocław

Dane Firmy

NIP 894-298-44-14

REGON 021013532

KRS 0000337803

Adres e-mail
Nr telefonu