Testy językowe, audyt językowy

Test językowy i audyt kompetencji językowych to wartościowe narzędzia i okazje, które mają wpływ na osobisty i zawodowy rozwój pracowników. W środowisku wysokiej efektywności, dynamicznych zmian i globalnej komunikacji weryfikacja poziomu zaawansowania  językowego musi być rzetelna i sprawnie przeprowadzona. 

Zalety Level Test:

Testy Level to najlepszy sposób na szybkie i precyzyjne określenie poziomu językowego kursantów, przypisanie ich do odpowiedniej grupy oraz skuteczne monitorowanie ich postępów w nauce.

Wygodny: test w nowoczesnej formie komputerowej zdawać można wygodnie w szkole, w pracy lub w domu.

Nowoczesny:  online, skupia się na praktycznej znajomości języka obcego, jest interaktywny.

Elastyczny: kursant ma swobodę wyboru terminu i miejsca zdawania.

Praktyczny: wynik testu przedstawiany jest w formacie oficjalnego dokumentu poświadczającego umiejętności komunikacyjne. Jest uznawany przez wielu pracodawców i pomocny w procesach aplikacji, rekrutacji, awansu.
Adaptacyjny: każde kolejne pytanie zależy od poprzednio udzielonej odpowiedzi, dzięki czemu test jest precyzyjny, krótki oraz inny dla każdego zdającego.

Level Test przeznaczony jest dla osób dorosłych. Administracja testem oraz jego zdawanie odbywa się online na Pearson English Test Hub, a wyniki dostępne są w przeciągu kilku minut od ukończenia testu.

Sztuczna Inteligencja
Wykorzystywane testy - narzędzia online wspiera przodująca na rynku
technologia sztucznej inteligencji. Kolejne pytania i ich poziom trudności są skorelowane z poprzednimi odpowiedziami. Podobnie wynik i ocena poziomu zaawansowania są precyzyjnie określone w kontekście większej populacji testowanych osób. 

Dzięki testom Level przydział do odpowiedniej grupy jest łatwy, szybki i precyzyjny, a monitorowanie postępów bezstresowe i efektywne.

Zalety Level Test w CEdu:

W procesach rekrutacji do grup i przygotowania programów nauczaniach wykorzystujemy sprawdzone i precyzyjne narzędzia. Naszym Klientom w ramach partnerstwa biznesowego oferujemy usługi:

- audyt rekrutacyjny;
- audyt sprawdzający poziom zaawansowania pracownika;
- telefoniczne rozmowy, przeprowadzane w celu identyfikacji poziomu zaawansowania;
- audyt kompetencji i sprawdzenie poziomu wszystkich umiejętności  językowych.

Szybkość i efektywność

Testy i nasze działania najczęściej prowadzą do oceny wszystkich sprawności językowych.  Korzystamy z  profesjonalnie dobranych narzędzi weryfikacji umiejętności językowych, a osoby odpowiedzialne za proces mają bogate doświadczenie. Ważne są dla nas oszczędność czasu i pieniędzy, a także rzetelność wyników. Wykorzystanie formuły testu online eliminuje ryzyko ludzkiego błędu, zapewnia wiarygodne wyniki (skala przeprowadzonych badań), skraca czas oczekiwania na raport.

Usługi dodatkowe

Nasi Klienci korzystają z naszego wsparcia  w różnego rodzaju procesach zarządzania karierami pracowników, kiedy np. awans pracownika, czy skierowanie do wymagającego projektu ma poprzedzić ocena kompetencji językowych i umiejętności  posługiwania się językiem obcym.