Rozwój biznesu

Zarządzanie kadrami

Nasze szkolenia to nie tylko programy edukacyjne - to klucz do osiągnięcia sukcesu. Każdy program dostosowujemy do potrzeb konkretnej organizacji i pracowników.

Dzięki podejściu skoncentrowanemu na wynikach jesteśmy narzędziem w budowaniu lepszych kompetencji pracowników oraz efektywności organizacji.
  
Szkolenie z zakresu umiejętności kierowniczych/rozwiązywanie konfliktów.
Rozmowa kwalifikacyjna i selekcja.
DiSC - Odkryj potencjał zespołu.

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami to nie tylko umiejętność, to również filozofia działania. Umożliwia ona głębsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania  firmy i pomaga wykrywać obszary wymagające udoskonalenia.

Wprowadzamy skuteczne rozwiązania, prowadzące do wzrostu produktywności i ograniczamy marnotrawstwo.

Mapowanie i modelowanie procesów. Automatyzacja procesów.
Wprowadzenie do Lean Management.
Zarządzenie ryzykiem w  organizacji.

Zarządzanie projektami

Dla wielu przedsiębiorstw umiejętne kierowanie projektami stanowi kluczowy element ich osiągnięć. Rozwijamy kompetencje kierowników projektów oraz doskonalimy  procesy zarządzania projektami. 

Pomagamy w
zwiększaniu konkurencyjności na rynku i realizacji coraz bardziej wymagających przedsięwzięć projektowych.  
Zarządzanie projektami od podstaw i w praktyce.
Kierownik projektu i skuteczne zarządzanie zespołem projektowym.

Zarządzanie zmianą

W Agile Manifesto czytamy "Reagowanie na zmiany jest ważniejsze niż podążanie za planem".  Pomagamy liderom przewodzić, aby skutecznie zarządzali oporem wobec zmian. 

Nauczymy jak skutecznie planować, wdrażać i monitorować zmiany, jak identyfikować źródła oporu i budować otwartą kulturę w organizacji.

Skuteczne zarządzanie zmianą.
Lider zmiany - agent organizacyjnego uczenia się.
Planowanie i wdrażanie zmian - podejście procesowe.