Kursy językowe

Kursy grupowe

Motywacja dzięki grupieDla bardzo wielu osób ten rodzaj kursów jest nie tylko efektywną metodą nauki, ale także inspirującym i przyjemnym doświadczeniem

Kursy
indywidualne

Szersze perspektywy
i nowe horyzonty dzięki kursom, w których skupiamy się na mówieniu.  Indywidualne podejście na zajęciach to większe rezultaty

Kursy grupowe i indywidualne online

Zupełnie nowe możliwości dzięki online. Kursy prowadzone online to szansa m.in. na globalną społeczność w trakcie nauki w domu

Testy językowe,
audyt

Audyt oraz testy językowe czynią, kursy bardziej efektywnymi, 
a komunikację w  
międzynarodowym środowisku pracy zaawansowaną.