Sprzedaż i obsługa klienta

Dedykowane szkolenia rozwojowe

Cel szkolenia: podnieść umiejętność sprzedaży
i profesjonalnej obsługi klienta.

Dlaczego umiejętność sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta są ważne z punktu widzenia firmy?

 1. Generowanie przychodów: Umiejętność sprzedaży jest niezbędna do generowania przychodów i utrzymania stabilnej pozycji finansowej firmy. Skuteczny proces sprzedażowy przekłada się na zwiększenie sprzedaży i osiąganie celów finansowych.
 2. Zadowolenie klienta: Profesjonalna obsługa klienta jest nieodzowna dla budowania pozytywnych relacji z klientami. Klienci, którzy otrzymują wysoki standard obsługi, są bardziej skłonni do powrotu i polecenia firmy innym. Długoterminowe relacje z klientami przynoszą stabilność i ciągły przepływ zamówień.

 3. Budowanie zaufania: Umiejętność radzenia sobie z wątpliwościami i oporem klienta pozwala na skuteczne przekonywanie klientów do wartości oferowanych produktów lub usług. Jeśli pracownik potrafi odpowiedzieć na pytania i rozwiać obawy, klient ma większą pewność co do podjęcia decyzji zakupowej.

 4. Rozwój relacji biznesowych: Umiejętność radzenia sobie z oporem klienta i wątpliwościami może prowadzić do głębszych interakcji z klientami. Kiedy pracownik potrafi słuchać i zrozumieć potrzeby klienta, może dostosować ofertę w sposób bardziej efektywny, co prowadzi do budowania trwałych relacji biznesowych.

 5. Wzmacnianie marki: Pozytywne doświadczenia klientów, zarówno w procesie sprzedaży, jak i obsługi, przyczyniają się do pozytywnego wizerunku marki. To, jak organizacja traktuje swoich klientów, ma wpływ na postrzeganie jej na rynku.

 6. Zatrudnianie i rozwój pracowników: Umiejętność sprzedaży, obsługi klienta oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami są istotne w procesie  zatrudnienia i motywacji pracowników. Osoby posiadające te umiejętności mogą przyczynić się do osiągania celów sprzedażowych i budowania pozytywnego środowiska pracy.

 7. Innowacje i dostosowywanie się: Umiejętność radzenia sobie z wątpliwościami klientów może pomóc organizacji w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku. Wiedza na temat obaw i opinii klientów może prowadzić do doskonalenia produktów lub usług.

 8. Rozwój organizacji: Skuteczna strategia sprzedaży oparta na profesjonalnej obsłudze klienta i radzeniu sobie z wątpliwościami pozwala na  stabilny wzrostu i ekspansję. Satysfakcja klientów przekłada się na pozytywne rekomendacje i większe szanse na zdobycie nowych klientów.

Firma 

Dlaczego nasze szkolenia są idealne dla Twojej firmy?

Lepsza obsługa klienta:
Obsługa klienta to kluczowy element budowania długotrwałych relacji biznesowych. Nasze szkolenia umożliwiają pracownikom rozwinięcie umiejętności empatii, radzenie sobie z różnymi typami klientów oraz rozwiązywanie problemów. Dzięki temu tworzy się pozytywne wrażenia u klientów, co najczęściej prowadzi do lojalności oraz pozytywnych rekomendacji.Większa skuteczność sprzedaży:
Pracownicy po naszych szkoleniach w obszarze sprzedaży nabywają techniki negocjacji, prezentacji produktów/usług i budowania argumentacji sprzedażowej. To zwiększa skuteczności przekonywania klientów do zakupu oraz doskonali proces sprzedażowy.
Zarządzanie konfliktami i trudnymi sytuacjami:
Nasze szkolenia w obszarze obsługi klienta i sprzedaży uczą pracowników jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz tzw. trudnymi klientami. Opanowanie tych umiejętności pozwala na profesjonalne rozwiązywanie sporów, zachowanie spokoju w stresujących sytuacjach oraz unikanie negatywnej aury obsługi. 
Redukcja kosztów i czasu:
Szkolenia CEdu redukują koszty i czas. Pracownicy, którzy posiadają wymagane umiejętności, są bardziej efektywni i skuteczni w swoich zadaniach. To oznacza mniej błędów, szybsze reakcje na problemy oraz skrócenie czasu potrzebnego na finalizację transakcji. Szansa na lean

Metoda szkolenia

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

 1. Eksperci w dziedzinie obsługi klienta i sprzedaży: Nasi trenerzy to doświadczeni specjaliści, którzy posiadają głęboką wiedzę w obszarze obsługi klienta i technik sprzedażowych. Ich praktyczne umiejętności przekładają się na realne osiągnięcia w pracy. Mają oni doświadczenie w szkoleniach dla branży m.in. IT, samochodowej, nieruchomości, usług medycznych, hotelarskich i wydawniczych. Realizowaliśmy projekty szkoleniowe  dla firm, działających zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym rynku.

 2. Aktywne i skuteczne metody szkoleniowe: Szkolenia opierają się na interaktywnych metodach, takich jak studia przypadków, symulacje oraz warsztaty praktyczne. Uczestnicy od razu przenoszą zdobytą wiedzę i umiejętności na realne wyzwania zawodowe.

 3. Ekspercka wiedza, dedykowana branży, Twojej dziedzinie działalności: do realizacji szkolenia dobieramy i kierujemy doświadczonego trenera posiadającego ekspercką wiedzę w dziedzinie obsługi klienta i sprzedaży, a także doskonale rozumiejącego specyfikę Twojej branży. Dzięki temu szkolenia są ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych problemów i wyzwań, z którymi Twoi pracownicy się spotykają.

Podejście CEdu do tematów szkoleń oraz programów jest elastyczne, dopasujemy się do Państwa potrzeb.
Wspólnie z Państwem lub uczestnikami omówimy konkretny temat oraz zakres szkolenia. Po zebraniu niezbędnych informacji, przygotujemy wstępny projekt szkolenia wraz z programem, ceną oraz sugerowanym terminem. Jesteśmy otwarci na Państwa preferencje dotyczące miejsca i czasu przeprowadzenia szkolenia. 

Poniższa grafika obrazuje główne etapy procesu przygotowania, realizacji i oceny szkoleń z komunikacji interpersonalnej. Każdy etap ma swoje unikalne cele i działania, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i rozwijania umiejętności komunikacyjnych u uczestników.

Przygotowanie szkolenia

1. Analiza potrzeb szkoleniowych.
2. Projektowanie programu szkolenia.
3. Wybór trenera, dobór narzędzi.
4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Realizacja szkolenia

1. Prezentacja problemów, wprowadzenie zagadnień. 
2. Interaktywne zajęcia grupowe, indywidualne.
3. Studia przypadków, gry, symulacje, warsztaty.
4. Analiza postaw, zachowań, sytuacji, skutków. 
5. Praktyczne rozwiązania - podsumowanie.  

Działania po szkoleniu

1. Feedback, ocena i opinie uczestników.
2. Monitorowanie postępów.
3. Analiza, wsparcie w zmianie.
4. Mierzenie efektów szkolenia.

Oferta naszych szkoleń

Ofertę dostosowujemy do różnych potrzeb i wyzwańjakie mają firma i pracownicy. 
Poziom zaawansowania i intensywność szkoleń 
zależy od grupy docelowej, służymy radą.

Techniki i psychologia
sprzedaży dla handlowców

Podstawy skutecznej sprzedaży, typy klientów i ich potrzeby.
Proces sprzedaży i jego etapy.
Komunikacja sprzedażowa i budowanie trwałych relacji. 
Mistrzostwo prezentacji oferty i zamknięcie sprzedaży.
Rozwiązywanie problemów klientów.
Radzenie sobie ze stresem i odrzuceniem.

Profesjonalna obsługa klienta. Jak budować relacje?

Profesjonalna obsługa oczami klienta.
Odkrywanie i zrozumienie potrzeb klienta.
Budowanie relacji z klientem, przełamanie oporu i obiekcji klienta.
Rozwiązywanie problemów, empatia.
Skuteczne finalizowanie sprzedaży. Odpowiedzialność i sztuka budowania długoterminowej relacji.
Komunikacja i obsługa tzw. klienta trudnego.

Negocjacje z elementami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej

Podstawy negocjacji, proces, typy, cele.
Autoprezentacja i wizerunek negocjatora.
Techniki i narzędzia prowadzenia negocjacji.
Efektywna komunikacja w negocjacjach. 
Techniki argumentacji i zasady asertywności.
Zarządzanie konfliktami.
Symulacje negocjacji.

Sprawdź nasze inne szkolenia dla biznesu

Komunikacja-interpersonalna

Umiejętności kierownicze

Coaching

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

Adres

CEdu Sp. z o.o.

ul. Berberysowa 43-45,

54-515 Wrocław

DANE FIRMY

NIP 894-298-44-14

REGON 021013532

KRS 0000337803

Adres e-mail
Nr telefonu